Human and Technology Events 3: New Economic Order in a Digitalizing World: Human and Technology Interactions

Human and Technology Events 3: New Economic Order in a Digitalizing World: Human and Technology Interactions

İnsan ve Teknoloji” Etkinlikleri 3 : “Dijitalleşen Dünyada Yeni Ekonomik Düzen : İnsan ve Teknoloji Etkileşimleri” Sanal Paneli Duyurusu
30 Mayıs 2021 Pazar Günü Saat 14:00-18:00

Türkiye Bilişim Derneği olarak teknolojinin insan yaşamına etkilerinin tartışılacağı, aynı zamanda bireylerin de teknolojinin geliştirilmesindeki rollerinin konuşulacağı “İnsan ve Teknoloji” temalı bir etkinlik dizisi planlanmış ve bu etkinliklerde teknolojinin sosyo-kültürel yapıya, sosyo-ekonomik yapıya, çevreye, doğal kaynaklarımıza ve yaşamımıza olan olumlu ve olumsuz etkileri insan odağında ele alınarak günümüzde ve gelecekte küresel düzeyde alınması gereken önlemlerin derinlemesine tartışılması Hedeflenmiştir.

Bu etkinlik dizisi tamamlandıktan sonra, buradan ortaya çıkan bilgiler bir kitap haline getirilerek ilgili bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, diğer kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve STK’larla paylaşılacaktır.

TBD olarak, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, “İnsan ve Teknoloji” temasıyla tam gün sürecek olan bir FORUM düzenlemeyi ve bu çalışmalardan çıkan sonuçların T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı DDO Ofisi, T.C. Cumhurbaşkanlığı BTYP Kurulu, BTK gibi kurumlarımızın üst düzey yetkililerle tartışılmasının sağlanması planlanmaktadır.

Bu etkinliklerin birincisi olan “Dijitalleşen Dünya’da İnsan Odağında Sosyo-Kültürel Dönüşüm” çalıştayları ve paneli 11 Nisan 2021 Pazar günü; ikincisi “Dijitalleşen Dünya’da İnsan Odağında Çevre Ve Doğal Kaynaklarımız” Çalıştayları ve Paneli de 27 Nisan 2021 Salı günü sanal ortamda gerçekleştirilmiştir.

Etkinliklerimizin üçüncüsü “Dijitalleşen Dünya’da İnsan Odağında Yeni Ekonomik Düzen: İnsan Ve Teknoloji Etkileşimi” Paneli 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 14.00-18.00 saatleri arasında sanal ortamda gerçekleştirilecektir. Panel öncesi sırasıyla 21 Mayıs, 22 Mayıs ve 23 Mayıs 2021 tarihlerinde “Dijitalleşen Dünyada Elektronik Ödeme Sistemleri” çalıştayı, “Dijitalleşen Dünyada Bilişimde Finansmana Erişim” çalıştayı ve “Dijitalleşen Dünyada Yeni Ekonomik Düzen” çalıştayı gerçekleştirilmiş ve burada tartışılan konular çalıştay yöneticileri tarafından Panelde özetlenecektir.

Panelimizde bu konulara ilaveten bir bütün olarak bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle ekonomide ve finans alanında meydana gelen hızlı dönüşümlerin yaşanması sonucunda küresel bir pazar yeri haline gelen dünyamızda ortaya çıkan yeni ekonomik yaklaşımlar, finansman yöntemleri finansal araçlar, iç ve dış ticaret modelleri, finansmana erişim olanakları, ekonomik perspektifte üretim, rekabet, istihdam ve inovasyon konuları tartışılacaktır.

İnsanı temel aldığımızda; dijitalleşmenin ekonomide ve finansta yarattığı dönüşümün sebep olduğu etkileşimlerin belirlenmesi, bugüne ve geleceğe dair sorunların ve risklerin ortaya konulması ve çözüm alternatiflerinin ele alınması bu çalışmanın çıktıları olarak belirlenmiştir.

“Dijitalleşen Dünya’da Yeni Ekonomik Düzen : İnsan ve Teknoloji Etkileşimleri” Panelimiz TBD Merkez İcra Kurulu Başkanı Dr. Aydın Kolat tarafından yönetilecektir.

Panelistlerimiz:

  1. Dr. Emre Alkin, Akademisyen, Ekonomist & Yazar
  2. Selin Arslanhan, Dünya Gazetesi & ReDis Innovation
  3. Dr. Gonca Telli, Doğuş Üniversitesi
  4. Nazmi Karyağdı, TBD İcra Kurulu Üyesi, “Dijitalleşen Dünyada Elektronik Ödeme Sistemleri” çalıştayı yöneticisi
  5. Kamil Kılıç, GİSED Başkanı, “Dijitalleşen Dünyada Bilişimde Finansmana Erişim” çalıştayı yöneticisi
  6. Mehmet Ali İnceefe, TBD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, “Dijitalleşen Dünyada Yeni Ekonomik Düzen” çalıştayı yöneticisi

Önceki TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2021 Bilimkurgu Öykü Yarışması
Sonraki BENGÜTÜRK TV Teknoloji ve Gelecek Programı’nda Bulut Bilişim ve Veri Merkezleri Konuşuldu