İnsan, Teknoloji ve Doğal Afetler Paneli

İnsan, Teknoloji ve Doğal Afetler Paneli

Sektörümüzün değerli temsilcileri,

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 21 Ekim-23 Kasım 2021 tarihi arasında gerçekleştirilen “İnsan, Teknoloji ve Doğal Afetler” etkinliklerinde doğal afetlerde teknolojinin nasıl kullanıldığı ve bunun sonucunda afetlerin insan odağında sosyo-kültürel yapıya, sosyo-ekonomik yapıya, çevreye ve yaşamımıza olumsuz etkilerinin ne kadar azaltılabileceği ele alınmış; günümüzde ve gelecekte küresel düzeyde alınması gereken önlemler “Orman yangınları“, “Pandemi“, “Depremler“, “Su baskınları ve taşkınlar” ve “Kuraklık ve çölleşme” başlıklarında yapılan çalıştaylarda ayrı ayrı derinlemesine tartışılmıştır.

Bu etkinliğimizin son adımı olarak 5 ayrı çalıştayda konuşulmuş konuların 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılacak “İnsan, Teknoloji ve Doğal Afetler panelinde” toplu halde tartışılarak ülkemizin doğal afetlerle ilgili sorunları, teknoloji ve ülke politikası boyutlarındaki çözüm önerilerinin bir bütün olarak görüşülmesi planlanmıştır.

Bu panel sonunda ülkemizde olabilecek doğal afetlerde STK’lara, vatandaşlara ve devlete düşen sorumluluklar eylem bazında belirlenecek ve ortak akılla ortaya çıkan bilgiler bir kitap haline getirilerek ilgili Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, diğer kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve STK’larla paylaşılacaktır.

23 Şubat 2022 Çarşamba günü 13.30-17.30 saatleri arasında Ankara AFAD Konferans salonunda yüz yüze olarak gerçekleşecek etkinliğimize sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Panelimiz ayrıca TBD Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacaktır.

Sincerely,
Turkish Informatics Association

Önceki TBD Heyeti T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Sn. Dr. M. Mahir Ülgü'yü Makamında Ziyaret Etti
Sonraki 2021 Küresel Gelişmeler Raporu