Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığına Ziyaretimiz.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığına Ziyaretimiz.

        08.06.2018

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi yetkilileri, Bilişimle Girişimci Kadın Projesi’nin tanıtımının ve yaygınlaştırılmasının sağlanması konusunda güç birliği yapmak amacıyla, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığını ziyaret ettiler.

Bilişimle Girişimci Kadın Projesi ile bilgiye dayalı bir sermayeye sahip olan kadınlarımızın birikimlerini ticari kazanca dönüştürmelerine olanak sağlanacak

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğini ile birlikte Ankara Kalkınma Ajansının “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı” kapsamında desteklenmeye değer görülen Bilişimle Girişimci Kadın Projesi’ni başlatmıştır.

Proje ile çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşan kadınların (emeklilik, çocuk sahibi olma, evlilik vb.) sahip oldukları mesleki bilgilerini katma değere dönüştürmek için bilişim teknolojilerini kullanarak eğitilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan SUNAY, Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda SÜER, Kadın Çalışma Grubundan Suna SARIOĞLU ve Gülhan ERDEM projenin tanıtımının ve yaygınlaştırılmasının sağlanması konusunda güç birliği yapmak amacıyla, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığını 6 Haziran 2018 Çarşamba günü ziyaret ettiler.

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan SUNAY şöyle konuştu:

‘‘Çalışma hayatı kadınlara sadece ekonomik özgürlük sağlamamakta, bunun yanı sıra onların özgüvenlerini ve toplumsal saygınlıklarını artırmakta, aile içindeki konumlarını da iyileştirmektedir. Bu kapsamda geliştirdiğimiz, Bilişimle Girişimci Kadın Projesi ile ekonomik hayattan çekilmiş, özellikle eğitimli kadınlarımızın, tekrar ekonomik hayata dâhil edilmesini hedeflemekteyiz. Proje platformu (www.bgk.org.tr) için girişimcilik kuluçka merkezi de denilebilir. Projenin yaygınlaşması için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün desteklerini önemsiyoruz.’’

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Sedat ABDULHAKİMOĞULLARI ise,

‘‘Gelişmiş ve hedeflerini yüksekte tutan ülkelerde, en başta kadınlar üretimin içinde yer almaktadır. Bizler kadınların ruhuyla, kabiliyetleriyle hayatın bizzat içinde yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlarımızın üretim gücüne ve girişimcilik potansiyeline inanıyoruz. Onların girişimciliğe özendirilmesini, kadın iş gücünün girişimci olarak ekonomide yerini almasını önemsiyor ve bu doğrultuda yapılacak bir kamu-özel sektör-STK iş birliğini anlamlı buluyoruz. Kadınlarımızın güncel teknolojileri kullanarak, bilgiye dayalı sermayelerini ticari kazanca çevirmeleri, hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya yönelik projelere destek vermek bize gurur veriyor.’’ dedi.

Kadınlar engelleri aşarak, bilişimle kendi evlerinden çalışabilecek

Proje ile kadınların, uzaktan öğrenme yoluyla istedikleri zaman diliminde ve istedikleri mekânda bilgi ve becerilerini katma değere dönüştürebilmek için gereken eğitimleri alması hedeflenmiştir. e- öğrenme ve e-ticaret platformları, uzaktan eğitim ve sosyal medya gibi altyapı hizmetleri sunarak bu hedefe ulaşılmasını sağlayacak.

Ayrıca bu sistemle bilgiye dayalı hizmet sunabilecek kadınların hizmetlerini tanıtmaları ve pazarlamaları mümkün olacaktır. Hizmet alacak kişiler de sisteme üye olarak, ihtiyaç duydukları hizmetlerle ilgili alternatifleri değerlendirerek, kendileri için uygun olanı seçme imkânı bulabilecek.

Bilişimle Girişimci Kadın Projesi ile eğitim almış, çalışmayan, ev hanımı ve emekli kadınların bilgiye yönelik beşerî sermayelerini pazarlayabilecekleri ve evlerinden çalışabilecekleri bir ortam hazırlanıyor. Örneğin; mimari proje çizimi, hukuki danışmanlık, eğitim, proje yönetimi, yazılım, mütercim-tercümanlık, web tasarımı, grafik gibi daha pek çok konuda bilgiye yönelik hizmet üreten kadınlar iş imkânı bulabilecek.

 

Önceki Bilişimin İsim Babası Adına Ödül - İSTANBUL GAZETESİ
Sonraki Bilişim 2018 Bildiri Çağrısı