ESKİŞEHİR 3. SAĞLIK ve BİLİŞİM SEMPOZYUMU

ESKİŞEHİR 3. SAĞLIK ve BİLİŞİM SEMPOZYUMU

Türkiye Bilişim Derneği ve TBD Eskişehir Şubesi işbirliği ile düzenlenen 3. SAĞLIK ve BİLİŞİM SEMPOZYUMU “Sağlık ve Evren Ötesi” ana teması ile 27 MAYIS 2022 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ nde yoğun katılımla gerçekleşleştirildi.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen “Sağlıkta Dijital Dönüşümün Strateji ve Politikaları”, “Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Ötesi : Metaverse” ve “Sağlık Sektöründe Girişimcilik” oturumlarında kamu, üniversite ve sektörden katılım sağlayan uzman kişilerce sağlık sistemindeki dönüşüm ve gelecek öngörüleri tartışılmış ve ortak akıl oluşturulmuştur.

Önceki Tüzüğümüzün 24. Maddesinin “o” Bendi Gereğince, Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı TBD Genel Başkanı Rahmi AKTEPE Başkanlığında 26 Mayıs 2022 tarihinde toplanmıştır.
Sonraki Türkiye Bilişim Derneği Olarak Desteklediğimiz "SİBERGÜÇ Türkiye" Etkinliğine Tüm Siber Güvenlik Paydaşlarını Beklemekteyiz