Doğal Afetlerin Yaşamımıza ve Çevreye Olumsuz Etkilerinin Bilişim Teknolojileriyle Nasıl Azaltılabileceği TBD “İNSAN, TEKNOLOJİ VE DOĞAL AFETLER” Panelinde Tartışıldı

Doğal Afetlerin Yaşamımıza ve Çevreye Olumsuz Etkilerinin Bilişim Teknolojileriyle Nasıl Azaltılabileceği TBD “İNSAN, TEKNOLOJİ VE DOĞAL AFETLER” Panelinde Tartışıldı

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 21 Ekim-23 Kasım 2021 tarihi arasında organize edilen “İnsan, Teknoloji ve Doğal Afetler” çalıştayları ile “Orman yangınları“, “Pandemi“, “Depremler“, “Su Baskınları ve Taşkınlar” ve “Kuraklık ve Çölleşme” gibi doğal afetlerde teknolojinin nasıl kullanıldığı ve bunun sonucunda afetlerin insan odağında sosyo-kültürel yapıya, sosyo-ekonomik yapıya, çevreye ve yaşamımıza olumsuz etkilerinin nasıl azaltılabileceği ele alınmış; günümüzde ve gelecekte küresel düzeyde alınması gereken önlemler derinlemesine tartışılmıştır.

Bu etkinliğin son adımı olarak 23 Şubat 2022 günü AFAD Konferans Salonunda düzenlenen “İnsan, Teknoloji ve Doğal Afetler panelinde” daha önce 5 ayrı çalıştayda konuşulmuş konular TBD İcra Kurulu Başkanımız Dr. Aydın Kolat moderasyonunda değerli panelistlerimiz Abdullah Raşit Gülhan, Dr. Nihat Yurt, Dr.Türksel Kaya Bensghir, Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Nihan Karacameydan, Mustafa Komut ve Dr. Ayhan Özkan tarafından toplu halde tartışılmıştır. Panelde ülkemizin doğal afetlerle ilgili sorunları, teknoloji ve ülke politikası boyutlarındaki çözüm önerileri bir bütün olarak görüşülmüş, doğal afetlerde STK’lara, vatandaşlara ve devlete düşen sorumluluklar tartışılmıştır. Panel sonunda ortak akılla ortaya çıkan rapor ilgili Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, diğer kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve STK’larla paylaşılacaktır.

Önceki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Dijital Dünya Kadınları : YAŞAYAN. YAŞATAN.” etkinliği ÇEVRİMİÇİ olarak 10 Mart 2022 de gerçekleştiriliyor.
Sonraki ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi