DIVERSIT Değerlendirme Komitesi Raporu

DIVERSIT Değerlendirme Komitesi Raporu

DiversIT  (Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği Bildirgesi) Altın Statüsü Başvurusu

Başvuru Sahibi: TBD Türkiye Bilişim Derneği

Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2022

Proje Lideri: Sayın Nurcan ÖZYAZICI SUNAY

Sertifikasyon Tarihi: 24 Kasım 2022

Başvuru Sonucu. Gerekçelendirme ve Geri Bildirim Özeti 

Genel Yorumlar

Değerlendirme Komitesi, TBD’nin (Türkiye Bilişim Derneği) DiversIT  (Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği Bildirgesi) Altın sertifikasını alması gerektiğine karar vermiştir. Toplumsal cinsiyet çeşitliliği konusunda uzman CEPIS değerlendirme Komitesi uzun bir süre gerekli incelemeleri yapmıştır. TBD Kadın Çalışma Grubunun kadınların ve kız çocuklarının teknolojiyle ilgili mesleklerde yer almaları için çalıştığını ve bu mesleklere dikkat çekilmesini sağladığını gözlemlemiştir.  Kadın Çalışma grubunun çeşitlilik çalışmaları çerçevesinde yer almasına yönelik net hedefleri olduğunu görmek özellikle takdirimizi kazanmıştır. Kadınların panellere ve etkinliklere katılım sağlaması da dahil olmak üzere her alanda yürütülen tutarlı çalışmalardan etkilenmiş ve mevcut etkinlikler ile bunların hangi amaçlarla gerçekleştirildiği konularında net göstergelerin yer aldığı kurumun internet sitesinin profesyonel niteliğini de beğenmiş bulunuyoruz.

TBD bu sürecin başarıya ulaşması için gerek şirketlerin gerekse teknik mesleklerde çalışan kadınların çeşitlilik alanındaki çalışmalara dahil edilmesine konusunda duyulan ihtiyacı net bir şekilde anlamış ve katkıda bulunmuştur. Bu amaçla yapılan etkinliklerin yer aldığı liste oldukça etkileyicidir. ‘Milyon Kadın Mentorluk Projesine’  katılımına ağırlık verilmesi örnek etkili bir örnek olarak değerlendirilmiştir. Bu grubun çalışmaları net bir şekilde takdir edilmiş ve TBD’nin üst düzey yöneticilerine iletilmiştir.

 Öneriler

Değerlendirme ekibinin birkaç önerisi olmuştur:

  • Kadın Çalışma Grubunun eşit ücret konusunu ele alabileceğini düşünüyoruz. Bir ülkenin eşit ücreti şart koşması mümkün olmasa da, erkeklerin aldığı ücretlerin kadınlardan ciddi ölçüde farklı olduğu farklı platformlarda ifade edilebilir. Yasal kısıtlamalar olsa da bunun gibi girişimlerin yararlı bir uygulama olabileceğini düşünüyoruz.
  • Çalışma grubunun ulaşılması daha güç hedefleri belirleyerek çalışmalarını yaratıcı ve ‘son derece önemli’ etiketiyle sunulması ve tanıtımının yapılması açısından fırsat sunabileceğini düşünüyoruz. Bu ulaşılması güç hedeften kasıt ‘Milyon Kadın Mentor Projesidir’.

Sonuç

TBD Kadın Çalışma Grubu, yürüttüğü çalışmalarla büyük ilerleme kat etmiş bulunmaktadır. Başvuruları son derece net ifade edilmiş ve okuyucu dostu olmuştur. Bu sayede değerlendirme hızla yapılabilmiş ve Altın Statü almışlardır. Başvuru formu diğer gruplara örnek bir başvuru formu olarak önermekteyiz.

Bu çerçevede 24.11.2022’den başlayacak 23.11.2025’te sona erecek şekilde 3 yıl süreyle DiversIT (Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği Bildirgesi) Altın statüsünü Derneğinize vermekten büyük bir gurur duyuyoruz.

Gillian Arnold Değerlendirme Komite Başkanı

Önceki Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 8. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Sonraki Türkiye Bilişim Derneği DiversIT (Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği) Bildirgesi Altın Sertifikası Aldı