Brüksel’de Yapılan Başkanlar Konseyi Toplantısında TBD “Altın” Sertifika ile Ödüllendirilmiştir

Brüksel’de Yapılan Başkanlar Konseyi Toplantısında TBD “Altın” Sertifika ile Ödüllendirilmiştir

Türkiye Bilişim Derneği 2002 yılında 32 ülkenin Bilişim Derneklerinin üye olduğu Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyine – CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) üye olmuş ve 2017 yılından beri de Konsey çatısı altında kurulan çalışma gruplarına aktif olarak katılarak, çalışmaların ülkemizde de yürütülmesini sağlamıştır.

CEPIS Bilişim Teknolojileri alanında çalışan Kadınlar Çalışma Grubuna ( CEPIS Women in ICT Task Force )  aktif katılım sağlanarak, Derneğimiz Avrupa Birliği bünyesinde temsil edilmektedir.

CEPIS Kadın Çalışma Grubunun amacı; Kadınların Bilişim Teknolojileri alanında kariyer yapmalarını ve ilerlemelerini,  özellikle kız çocuklarının bu alanda çalışmalarını teşvik etmektir.

Çalışma Grubu; Avrupa’daki tüm bilişim derneklerinin kendi ülkelerinde Bilişim Teknolojisi alanında çalışan kadınların sayılarını arttırmak için rehber olarak başvuracakları bir yol haritası niteliğinde “Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği Bildirgesi (DiversIT Charter)”  adı verilen bir tüzük oluşturmuştur.

Tüzük CEPIS üyesi ülkelerin Bilişim Derneklerinin Bilişim Teknolojisi alanında cinsiyet ayrımı yapmadan çalışan sayısını eşitlemek, yani çeşitliliği artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarında liderliğe ulaşmasına yardımcı olacak üç aşamalı bir yol haritasından oluşmaktadır.  Bu aşamalar Bronz, Gümüş ve Altın seviyelerdir.

CEPIS Başkanlar Konseyinin Mayıs 2019 tarihinde Brüksel’de yaptığı toplantıda Dijital Kadın Çeşitliliği Bildirgesi (DiversIT Charter) adı verilen tüzük kabul edilmiş ve dernek başkanlarının imzasına açılan Tüzük ilk olarak Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Sn. Rahmi AKTEPE tarafından imzalanmıştır.

Derneğimiz 21 Kasım 2019 tarihinde Bronz sertifika sonrasında Kadın Çalışma Grubunun tüzüğün amacı paralelinde yapmış olduğu çalışmalarla 24 Kasım 2022 tarihinde Brüksel’de yapılan Başkanlar Konseyi toplantısında “Altın” sertifika ile ödüllendirilmiştir.

Türkiye Bilişim Derneği cinsiyet çeşitliliği üzerine çalışmalarını uzun süredir yürütmektedir. Kadınların ve kız çocuklarının teknoloji mesleklerinde daha fazla yer alması konusunda hedefler belirlemiş ve projeleri hayata geçirmiştir.

TBD Kadın çalışma Grubu; Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği Bildirgesi (DiversIT Charter)” hedeflerine uygun olarak, farkındalık çalışmalarına devam edecek ve 3 yıl içinde ülkemizde bilişim sektöründe çalışan kuruluşlara Dijital Kadın Çeşitlilik Bildirgesi’ni tanıtmak, kadın çalışanları işgücüne çekmek, bu alanda kariyer yapmalarına yardımcı olmak ve fırsat eşitliği sağlamak için bildirgenin yol haritası olarak nasıl kullanılacağı anlatılacaktır. Bilişim teknolojileri alanında cinsiyet çeşitliliğinin yaygınlaştırılması için çalışacaktır.


Sertifikayı görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Önceki TBD 39. Ulusal Bilişim Kurultayı Başlıyor - AKILLI GÜNDEM
Sonraki Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (The Council of European Professional Informatics Societies-CEPIS) Yönetim Kuruluna Seçildi