Bilişim İş Birliği Forumu- Azerbaycan-2004

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan’dan bilişim ve iletişim alanında faaliyette bulunan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin katıldığı IV. Bilişim İş Birliği Forumu 15-17 Aralık 2004 tarihlerinde Bakü’de Türk Dil Kurumu, Azerbaycan Rabıta ve Telekomünikasyon Teknolojileri Nazırlığı, Türkiye Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bilişim Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Forumda 1. Sürdürülebilir Kalkınmada Bölgesel Kaynaklar, 2. Bilişim Teknolojilerinin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi ve İş Birliği Modelleri, 3. Teknoloji Geliştirme Olanakları, 4. E-Eğitim’de Ortak Çalışmalar, 5. Ortak Dil ve Kültür, 6. E-Ülke Hedefine Doğru başlıklarında altı ayrı oturumda 44 bildiri sunulmuştur. “Ortak Dil ve Kültür” oturumunda ortak iletişim dilinin oluşturulmasının gerekliliği ve yöntemleri üzerinde durulmuştur.
Azerbaycan(16 Aralik) 005

Azerbaycan(16 Aralik) 007

Azerbaycan(16 Aralik) 014

Azerbaycan(17 Aralik) 022 (1)

Azerbaycan(17 Aralik) 024 (1)

Azerbaycan(17 Aralik) 030 (1)

Azerbaycan(17 Aralik) 022

Azerbaycan(17 Aralik) 024

Azerbaycan(17 Aralik) 030

Azerbaycan(17 Aralik) 033

Azerbaycan(17 Aralik) 036

Azerbaycan(17 Aralik) 040

Azerbaycan(17 Aralik) 041

Belgin (25)

Sonraki Türk Cumhuriyetleri Çalışma Grubu Faaliyet Raporu Yayımlandı (1 Mayıs 2005)