5 Aralık, 1934 Kadın Hakları Günümüz Kutlu Olsun.

   5 Aralık, 1934 Kadın Hakları Günümüz Kutlu Olsun.

   5 Aralık, 1934 Kadın Hakları Günümüz kutlu olsun.

Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyetin ilanından önce Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınması ile ilgili çalışmaları başlatmış ve 23 Ocak 1916 tarihinde ilk mesajını iletmiştir. Daha sonra 30 Agustos 1925 tarihinde Kastamonu’da ;

” …bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Olabilir mi ki, bir kitlenin bir parçasını ilerletelim, diğerini gözardı edelim de, kitlenin tamamı ilerlemiş olabilsin. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirle bağlı kaldıkça ….” şeklinde bir konuşma yapmıştır.

1926 yılında Medeni Kanun kabul edilmiş, kadınların yurttaşlık hakları erkeklerle eşit hale getirilmiştir. Son aşama ise kadınların seçme ve seçilme hakkıdır. Bu çabalar sonucunda kadınlarımız önce yerel yönetimlerde, sonra da TBMM ‘de görev almaya başlamıştır.

Ulu önder Atatürk’ün sayesinde tüm haklarından yoksun olan sadece binde dördü okuma yazma bilen Türk Kadını artık Cumhuriyetin eşit bir yurttaşı ve saygın bir bireyi haline geldi.

Mesajımı Atatürk’ün sözleri ile bitiriyorum. ” Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın”

Rahmet ve şükranla.

Nurcan ÖZYAZICI SUNAY
TBD Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

Önceki Bilişim 2017 Basın Toplantısı Gerçekleştirildi
Sonraki 34. Ulusal Bilişim Kurultayı - DERİN EKONOMİ DERGİSİ