2. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi Gerçekleşti

2. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi gerçekleşti

Türkiye Bilişim Derneği, Ankara Sanayi Odası(ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB birlikteliği ile düzenlenen 2. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, “Ekonomin İtici Gücü KOBİ’ler, KOBİ’lerin İtici Gücü Bilişim” sloganı ile gerçekleşti.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Ankara Sanayi Odası(ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB birlikteliği ile düzenlenen 2. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi” “Ekonomin İtici Gücü KOBİ’ler, KOBİ’lerin İtici Gücü Bilişim” sloganı ile gerçekleşti. Kongre’de, KOBİ’leri Sanayi 4.0’a hazırlamak için yeni para teknolojilerinden e-ticaret pazarına, KOBİ’ler için kurumsallaşmasından uluslararası ilişkilerin KOBİ’ler çerçevesinden değerlendirilmesine kadar birçok konu masaya yatırıldı.

2. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi”nin açılış konuşmasını yapan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Karar alıcılara “KOBİ’lerin dijital dönüşümü için güçlerimizi birleştirelim” çağrısında bulundu. T.C Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Osman Coşkun ise “TBD’nin bir teknik heyetle oluşturulacağı projelere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan talimat verdiği takdirde hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

Kaybedeceğimiz zaman yok!

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe açılış konuşmasında KOBİ’lerin bir an evvel dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek kaybedecek zamanın olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı; “Çağımızda bilgilerin ve teknolojik yeniliklerin ömrü çok kısa oluyor. Artık yarınlara sahip olabilmek ve geleceği şekillendirebilmek için, çok geniş kapsamlı entegrasyon projelerini, işbirliklerini, büyük veri analizlerini, yenilikçi ve yıkıcı teknolojileri göz önünde bulundurmalıyız. Bugün özgün teknolojilere yatırım yapanlar, dijital dönüşümü özümseyenler ve teknolojiye yön verenler yarınlara hükmedenler olacaktır. Dijital dönüşüm, KOBİ’lerin innovasyon endeksinin ve rekabet gücünün arttırılması verimlilik ve kar paylarının yükseltilmesi açısından yaşamsal öneme sahiptir. TBD olarak kaybedilecek zamanımızın olmadığını düşünüyoruz. KOBİ’lerimizin dijital dönüşümlerinin sağlanamamış olması, küresel pazarda rekabet gücümüzün azalmasına ve ülkemiz açısından da beka sorunu oluşmasına neden olabilecektir. Bu da en belirgin endişelerimizden biridir.

Sürekli olarak ticaret-sanayi, özel sektör-kamu sektörü gibi alanlarda kalıcı işbirliği ortamları ve ortak gelişim projeleri gibi konulara vurgu yapmaktayız. Küresel pazar örneklerine baktığımızda, Avrupa Birliği ülkelerinde görülen yüksek standart ve buna bağlı başarılarda, çoklu işbirliklerinin ve sektör paydaşları arasında işbirliği yapma kültürünün ne kadar önemli bir güç oluşturduğunu görmekteyiz.

Tüm diğer sektörlerin gelişimini de gözetmek adına, ülkemizin bilişimle dönüşümü doğrultusunda; bilişim sektörünü kucaklayacak devlet politikalarının oluştuğunu görmek, bizleri mutlu ediyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. 2018 yılının, Türkiye için dijital ekonomi yılı olarak ilan edilmiş olması, tüm sektörlerde çağımızın petrolü olarak tanımlanan verinin, en iyi şekilde işlenmesi, kıymetlendirilmesi ve bilgiye dönüştürülmesi açısından çok önemlidir. Hepimiz farkındayız ki, artık sektörlerin çoğu birbiriyle iç içedir. Yani hiç bir iş ve yaşam alanı, bilişim gücü ve sektörler arası işbirlikleri olmaksızın ayakta kalamayacaktır.”

Bugün bağımsızlığın bedeli ekonomik güçtür

T.C Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Osman Coşkun ise geçmişte bağımsızlığın bedelinin kan olduğunu şimdi ise ekonomi olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı; “Yeni başkanlık sisteminde kurullar vasıtası ile yeni yönetim anlayışı başlamış olacak. Bizim kurulda şu anda beş üyemiz var. TÜBİTAK Başkanımız da kurul üyemiz. Teknoloji Kurumu iki yönlü çalışacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını olan teknoloji projelerini hayata geçireceğiz. İkincisi görevimiz ise akademisyenlerin, STK’ların ilettiği, başka ülkelerde yapılan çalışmaların ya da özgün çalışmaların akademik kurullar tarafından incelendikten sonra hayata geçirmeye çalışmak. 81 milyon insanımız çeşitli projeler geliştiriyor. Ama bu projeler aynı zamanda kamu ihtiyacı duymakta. Bu projeleri hayata geçirmek için yasa ve kamu desteği vermek amacını da güdüyoruz. Endüstri 4.0 tüm dünyada konuşuluyor. Japonya Endüstri 5.0’ı konuşmaya başladı. Biz Türk toplumu olarak 81 milyon beraber hareket edersek dünyanın önüne geçerek Endüstri 6.0’ı konuşuruz.”

KOBİ’lerimizin bilişim teknolojisi altyapılarını geliştirmek zorundayız

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata da açılış konuşmasında güçlerin birleştirilmesi ve bilişim teknolojisinin alt yapısını geliştirmek zorunda olduğumuzu belirterek şunları aktardı; “Kongrenin KOBİ’ler ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yenilikçi ve dijitalleşme kavramları ekonominin en önemli kavramları haline gelmiştir. Yapılan çalışmalar verimlikle ilgili KOBİ ölçeğindedir. KOBİ’lerin dijital alt yapısını geliştirmeliyiz. Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi Sanayi 2.0 ya da 3.0 civarındadır. İyi bir durumda olmadığımızı söyleyebilirim. Sanayinin dijital olgunluk seviyesi için farkındalıkları arttırmalıyız.  Bugün artık teknoloji ile birlikte kullanılan yenilikçilik ve dijitalleşme kavramları ekonomik yaşamın en önemli öğeleri haline gelmiştir. Ekonomimizin dinamizmi ve aynı zamanda bel kemiği olan KOBİ’lerin yenilikçilik faaliyetleri ve dijitalleşmesi ile birlikte verimlilikleri yükselebilecektir.  Yapılan çalışmalar, verimlilikle ilgili Türkiye olarak sorunumuzun KOBİ ölçeğinde olduğunu bize söylemektedir. Verimliliklerini artırabilmek için KOBİ’lerimizin bilişim teknolojisi altyapılarını geliştirmek zorundayız.

Teknolojik ve dijital seviyemizi göstermek için TÜBİTAK’ın bir süre önce yaptığı bir araştırmayı sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu araştırmaya göre, Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi Sanayi 2.0 ile Sanayi 3.0 arasında yer alıyor. Üretimde Endüstri 4.0’la dijital dönüşüme yönelik adımların atıldığı bir ortamda karnemizin iyi olmadığını söylemek yanlış olmaz. Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi ve Endüstri 4.0 kavramları konusunda tanıtım ve farkındalık yaratma çabalarını yoğunlaştırmamız, yükseltmemiz gerekmektedir. Bu kongre bu çabaların bir sonucudur.

Ancak, KOBİ’lerimizin farkındalıklarının arttırılmasının yanında ciddi bir eğitim ihtiyacını da göz ardı edemeyiz. Bir taraftan KOBİ’lerimizin verimliklerini arttırmak, diğer taraftan da dijital dönüşümlerine katkı sağlamak amacıyla Bilim ve Teknoloji Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ASO 1. OSB ile birlikte Ankara Sanayi Odası olarak bir KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, kısa adıyla Model Fabrika kuruyoruz. Halen yalın üretim konusunda eğitici eğitimlerinin devam ettiği Model Fabrikamızı Endüstri 4.0 ya da dijital sanayi bileşeniyle birlikte yakın zamanda açmayı planlıyoruz. Ülkemizde ilk örnek olacak bu modelin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından diğer illerimize de yaygınlaştırılması planlanmaktadır.”

Önceki 2. Ankara Kobiler ve Bilişim Zirvesi Sonuç Raporu
Sonraki 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Başlıyor!