1. Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı Gerçekleştirildi

tbd30

 

Türkiye Bilişim Derneği öncülüğünde Ankara Şubesi, Atılım Üniversitesi, Ankara Lojistik Üssü ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından organize edilen  “Bilişimle Güçlü Lojistik” temalı 1. Uluslararası Bilişim ve Lojistik Konferansı Ankara Swissotel’de iki gün süreli olarak   25-26 Şubat 2016 tarihlerinde yapılmıştır. Toplantıya bilişim ve lojistik sektöründen akademisyenler, uygulayıcılar, planlayıcılar, hizmet geliştiriciler ve sağlayıcılar olmak üzere toplam 400 ün üzerinde kişi ile yoğun bir katılım sağlamıştır. Her iki gündeki katılımcı sayıları, konferansa olan ihtiyacının ve ilginin yüksek olduğunu göstermektedir.

Açılış oturumunun ilk bölümünde konferansı düzenleyen kuruluş temsilcilerinin konuşmaları yer almıştır.  Bu kapsamda ilk bölümde, TBD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker TABAK, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan GÜNDÜZ, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Sayın Çetin NUHOĞLU, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Yıldırım ÜÇTUĞ ve konferansın ana sponsoru olan EKOL Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet MUSUL tarafından konuşmalar yapılmıştır.

Bilişim ve lojistik sektörlerinin önemi ve yakın ilişkisi üzerine odaklanan konuşmalarda icra edilmekte olan 1. Bilişim ve Lojistik Konferansı’nın bu ilişki ile ilgili ne kadar önemli bir boşluğu doldurduğu üzerinde uzlaşılmıştır. Bu kapsamda özetle;

 • Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker TABAK,  lojistiğin yaşamın ayrılmaz parçası olduğuna değinerek ülkelerin kalkınmışlıklarının ölçüsü olan dış ticarette taşımacılığın oynadığı role dikkat çekmiş, bu kapsamda bilişimin üstlenmiş olduğu önemli görevleri dile getirmiştir.
 • Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan GÜNDÜZ, teknolojiyi kullanmadıkları dönemde firmaların sevkiyat ve seferlerini takip etmek için yaşadıkları zorlukları örnekleri ile anlatmış, lojistik sektöründe bilişim teknolojilerinin kullanımının önemini vurgulamıştır.
 • Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Sayın Çetin NUHOĞLU, Türkiye Bilişim Derneği’nin tarihçesi ve önemini vurgulayarak, taşımacılıktan lojistiğe öncelikli dönüşüm programı, lojistik performans endeksinde ülkemizin durumu ve uluslararası taşımacılıkta sınır geçişlerinde yaşanan sorunlardan bahsetmiş ve bu sorunların ancak teknoloji kullanımı ile üstesinden gelinebileceğini ifade etmiştir.
 • Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Yıldırım ÜÇTUĞ, üçüncü nesil üniversitelerin hızla gelişen global dünyada bilginin ve ekonominin gelişmesine doğrudan katkı sağlama yükümlülüğü bulunduğunu, Atılım Üniversite’sinin de her iki sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirmekte olduğu bu birlikteliğin, hem bu sorumluluğa hem de üniversite ve sanayi ve ihtiyaç sahibinin bir araya gelmesi ve ortak çalışma kültürü oluşturulması süreci içinde güzel bir örnek olacağını ifade etmiştir.
 • EKOL Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet MUSUL, lojistik sektörünün özellikle lojistik ve bilişimi bütünleşik kullanma konusunda önemli lojistik firmalarından biri olan EKOL Lojistik faaliyetleri konusunda ayrıntılı bir şekilde katılımcıları bilgilendirmiştir.

Açılış Oturumu’nun ikinci bölümünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI, Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ ve konferansın davetli konuşmacısı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali SABANCI tarafından konuşmalar yapılmıştır. Anılan konuşmalarda özetle;

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI bilişim, otomasyon ve gümrük kavramlarının birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulamış, Bakanlık olarak arz zinciri güvenliğini sağlamak adına farklı yenilikleri hayata geçirdiklerini, Tek Pencere Sistemi’nin Haziran 2016 itibarıyla başvuru aşamasının tamamlanacağını, ifade etmiştir.
 • Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya ALTUNYALDIZ tarafından “bilişimin lojistiğe güç verdiği” ifade edilmiş ve 2023 vizyonuna ulaşımda lojistiğin önemi vurgulanmıştır.
 • Konferansın davetli konuşmacısı Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali SABANCI, bilişim ve lojistik ilişkisini, içinde bulunduğu hava ve deniz taşımacılığı açısından ele almış, her iki sektörün büyümesi için fiyatın ve operasyonun önemine vurgu yaparak fiyatı satış ve pazarlamanın ve operasyonu da maliyetin belirlediğini ve bu iki konuyu aşmada lojistik ve bilişimin vazgeçilmez olduğunu keyifli bir üslupla dile getirmiş ve sonunda da günümüz ticaretinin artık mobil telefona taşındığını ifade ederek mobilitenin önemini vurgulamıştır.

Konferansın ilk günü gerçekleştirilen  “BİLİŞİM VE LOJİSTİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE” konulu ilk paneli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI’nın moderatörlüğünde icra edilmiştir. Anılan panele Atılım Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Nevzat SAYGILIOĞLU, Demiryolu Taşımacılık Derneği’nden Sayın Hakan TUNA,  EKOL Lojistik Danışma Kurulu Üyesi Sayın Semih İNCEDAYI, Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Sayın Fatih ŞENER ve Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hakan BEZGİNLİ katılım sağlamıştır.

Anılan panelde;

 • Prof. Dr. Sayın Nevzat SAYGILIOĞLU tarafından Atılım Üniversite’sinde konuya ilişkin yürütülen çalışmalar,  lojistiğin önemi, lojistik ile bilişimin bir puzzle’ın parçaları olduğu,
 • Sayın Hakan TUNA tarafından, demiryolu taşımacılığında bilişim teknolojilerinin önemi ve son yıllarda TCDD tarafından kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin neler olduğu,
 • Sayın Semih İNCEDAYI tarafından EKOL Lojistik’te bilişim teknolojilerinin lojistik kavramlarla nasıl birleştiği hususları,
 • Sayın Fatih Şener tarafından, bilişim teknolojilerinin geldiği nokta itibarı ile lojistiğin önemini arttırdığı, karlılık, rekabet gücü ve verimliliği nasıl yükselttiği,
 • Sayın Hakan BEZGİNLİ tarafından, Ankara Lojistik Üssünün Türkiye’nin ilk uluslararası lojistik üssü olduğu, Ankara Bölgesi’nin ve ülkemizin dış ticaretini dünya pazarlarına açtığını ve Türkiye’nin dünyada lojistik üssü olması yolunda önemli bir adım olduğu, hususları ifade edilmiştir.

Konferansın ilk günü öğleden sonra gerçekleştirilen “ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI “ konulu panel Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Sayın Uğur ÖZTÜRK’ün modaratörlüğünde icra edilmiştir. Anılan panele Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, TOBB-UND’den Sayın Ayça TÜRKCAN, TOBB – TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü’nden Sayın Ersin Yaşar ÇAKMAK, Ankara Gümrük Müşavirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ ve DOA Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Özkan DOĞANER katılım sağlamıştır.

Anılan panelde;

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ tarafından lojistiğin önemi, bilgi teknolojilerinin uluslararası taşımacılıkta oynadığı rol, Ortak Transit ve NCTS uygulamaları ile “Tek Pencere” ve “Tek Durak” projelerimiz başta olmak üzere, Bakanlık tarafından yürütülen projelerin sağlayacağı faydalar,
 • TOBB-UND’den Sayın Ayça TÜRKCAN tarafından TOBB–UND’nin kullanmakta oldukları bilgi sistemleri,
 • TOBB – TIR ve ATA Karnesi Müdürlüğü’nden Sayın Ersin Yaşar ÇAKMAK tarafından, BM bünyesinde IRU ile birlikte yürütülen elektronik TIR Karnesi çalışmaları,
 • Ankara Gümrük Müşavirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ tarafından, Gümrük İdareleri ile gümrük idarelerine beyan veren dolaylı temsilciler arasında yapılan elektronik bilgi alışverişinin önemi,
 • DOA Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Özkan DOĞANER tarafından, firmalarının lojistik sektöründe maliyetleri azaltmak üzere geliştirdikleri akıllı çözümlerden bahsetmiş ve özellikle de LOJİSOFT adlı yazılımın lojistik sektörüne getirdiği kolaylıklar, hususları ifade edilmiştir.

Konferansın ikinci günü sabah gerçekleştirilen “LOJİSTİK ALANLARINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ “ konulu panel Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Sayın Altan ÖZKİL moderatörlüğünde icra edilmiştir. Dr. Altan ÖZKİL panelin başlangıcında Lojistik ile ilgili bilgi teknolojilerinin; işlemciler, sunucular ve veri depolama sistemlerinden oluşan bilgisayar sistemleri, bilgisayar ağları, bulut sistemler, RFd, barkod, OCR, ses tanıma gibi sistemlerden oluşan otomatik tanıma ve veri toplama sistemlerinden oluştuğunu ifade ederek konuşmacıların bu büyük resime ne şekilde katkıda bulunduklarını ifade etmelerini talep etmiştir. Anılana panele İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sayın Okan TUNA, IRU İstanbul Ofisi’nden Sayın Mehmet UYLUKÇU, SAP’dan Sayın Elif KURULAY, EKOL Lojistik ARGE Merkezi Direktörü Sayın Erdem ÖZSALİH, Evrim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı BULUTOĞLU ve MDSap’den Sayın Fatih BİLGİN katılım sağlamıştır.

Anılan panelde;

 • İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Lojistik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sayın Okan TUNA tarafından, girişimcilik ve startup şirketlerin önemi, bu kapsamda önemli startup şirketlerin lojistik sektöründen çıkacağı, yeni teknolojik gelişmelerle doğrultusunda kurmuş oldukları firmaları tarafından geliştirilen Konteyner Takip sistemi ve uygulamaları,
 • IRU İstanbul Ofisi’nden Sayın Mehmet UYLUKÇU tarafından, TIR Sisteminde uluslararası kefil kuruluş olan IRU nun taşımacılık alanında geliştirdiği ve birçok gümrük idaresinde kullanılarak iş dünyası ile  kamu arasında veri alışveriş teknolojiler,
 • SAP’dan Sayın Elif KURULAY tarafından, SAP tarafından geliştirilmiş lojsitik uygulamalar,
 • EKOL Lojistik ARGE Merkezi Direktörü Sayın Erdem ÖZSALİH tarafınan, AR-GE çalışma alanlarının neler olduğu ve taşımacılıkta optimizasyon konusunda geliştirdikleri uygulamalar,
 • Evrim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı BULUTOĞLU tarafıdan, Evrim Yazılım tarafından geliştirilmiş olan dış ticaret ve lojistik sektöründeki kullanımı, bu kapsamdaki gelmiş oldukları seviye ve beklentileri,
 • MDSap’den Sayın Fatih BİLGİN tarfından, iş zekasının lojsitik alanında nasıl kullanılabileceği ve bu kapsamda geliştirmiş oldukları uygulama örnekleri, hususları ifade edilmiştir.

Konferansın ikinci günü öğleden sonra gerçekleştirilen “LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN BİLİŞİM SORUNLARI “ konulu panel Türkye Bilişim Derneği İstişare Kurulu Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE  moderatörlüğünde icra edilmiştir. Anılan panele, ODTÜ EDMER Başkanı Sayın Ali ARİFOĞLU, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Bşk. Sayın Özhan YILMAZ, TCDD Bilgi İşlem Dairesi Bşk. Sayın Mesut KÜÇÜKİBA ve TBD Ankara Şubesi 2. Başkanı Sayın Nurcan SUNAY katılım sağlanmıştır.

Anılan panelde;

 • ODTÜ EDMER Başkanı Sayın Ali ARİFOĞLU tarafından, sorunları teknolojik, sosyal, iş ve yasal düzenleme olarak ayırmış ve bu çerçevede sektörün bilişimle ilgi sorunlarını gözden geçirmesi ve tartışmasının uygun olacağı,
 • Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Bşk. Sayın Özhan YILMAZ tarafından, Türkiye’de Lojistik Sektörü’nün durumu, Kalkınma Planı’nda lojistik sektörden beklentiler ve bilişimin bu sektöre neler vadettiği,
 • TCDD Bilgi İşlem Dairesi Bşk. Sayın Mesut KÜÇÜKİBA tarafından, bilişim teknolojilerinin demiryolu taşımacılığına olumlu etkileri ve yapılması gerekenlerin neler olduğu,
 • TBD Ankara Şubesi 2. Başkanı Sayın Nurcan SUNAY tarafından sorunların genelde yeniliğe direnç, farkındalık eksikliği ve kamunun sektör firmalarıyla bilgi alışverişinde isteksizliği başlıklarında toplandığı, hususları ifade edilmiştir.

Konferans, TBD Ankara Şubesi Başkanı Sayın Selçuk KAVASOĞLU’nun katılımcılar ve tüm düzenleyen kurum ve kuruluşlara hitaben yaptığı teşekkür konuşması ile sona ermiştir.

tbd31 tbd32 tbd33 tbd34 tbd35 tbd36 tbd37 tbd38 tbd39

Önceki İNGİLİZ ÖĞRETMENLERLE KONAKLAMALI İNGİLİZCE KAMPI
Sonraki Türkiye Bilişim Derneği uzun yıllardır sahip olduğu kurumsal yapısını ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alarak taçlandırdı.