BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI

Bilişim Kentleri Çalışma Grubunun, tüm yerel yöneticilere rehber olması amacıyla hazırladığı, “Bilişim Kentleri Kılavuz ( BK-KILAVUZ-V1 )” in, gruba katkı veren üniversite öğretim üyeleri, belediye ilgili ve yetkilileri ile iki günlük bir değerlendirme toplantısı ile tartışılarak son şeklinin verilmesi amacıyla 6-7 Ekim 2012 tarihinde Kızılcahamam Patalya Otel’de bir çalıştay düzenlenmiştir.

Önceki ANKARA ŞUBESİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
Sonraki AB ve KALKINMA AJANSLARI HİBE PROGRAMLARINA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ve MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI) GERÇEKLEŞTİRİLDİ