Posts From TBD Admin

2017 ve Öncesi

2009 Değerlendirme Raporu

2009 Değerlendirme Raporu için tıklayınız

2017 ve Öncesi

TBD E-DEVLET VE BİLGİ TOPLUMU KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Başbakanlık, “bilgi toplumu” konusunda kurumsal yapının güçlendirilmesi, e-devlet koordinasyonunun tek elden yürütülmesi ve mevzuattaki yetersizliklerin düzeltilmesi gereksinimlerini vurgulayarak “yatırımlar için harcanan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını temin etmek ve tek

2017 ve Öncesi

BİLİŞİM AĞI HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE BİLİŞİM SUÇLARI HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı, ortam sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların

2017 ve Öncesi

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 VE 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI .

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 ve 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ortamda işlenen belirli suçların

2017 ve Öncesi

ULUSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ULUSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilerin korunması, Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin

2017 ve Öncesi

BİLİŞİM AĞI HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE BİLİŞİM SUÇLARI HAKKINDA KANUN TASARISI GÖRÜŞLERİ

16 Aralık 2006 günü Türkiye Bilişim Derneği Hukuk Çalışma Grubu‘nun çağrısı ile Haymana‘da bir araya gelen ve aralarında TBD Hukuk Çalışma Grubu üyesi Ankara Barosu ve İstanbul Barosu‘na mensup avukatlarla,

Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Etkinlik

Türk Dünyası Ekonomi ve Bilişim Forumu-Kırgızistan-2006

Türk Dil Kurumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Uygarlığı Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen forum Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye’den 48 temsilcinin katılımıyla 14-18 Kasım 2006

Çalışma Grupları

Bilişim Destekli Dil Bilimi Çalıştayı-İstanbul-2006

14 Mayıs 2005 tarihinde Türk Dil Kurumunda düzenlenen Bilişim Destekli Dil Bilimi Çalıştayıyla aynı amaçlı ikinci çalıştay İstanbul Teknik Üniversitesiyle ortaklaşa 9-10 Haziran 2006 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Etkinlik
Çalışma Grupları

Türk Dünyası Ekonomi ve Bilişim Forumu-Kazakistan – 2005

Türk Dil Kurumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Türk Dünyası Ekonomi ve Bilişim Forumu, Kazakistan, Özbekistan