Mehmet ÇAKIR

1981 Samsun doğumlu olan Mehmet Çakır, 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olmuş ve 2004 yılında Organizasyonların Bilgi Güvenliği Değerlendirmesi konulu tezi ile Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nden Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2001-2008 yılları arasında TÜBİTAK’da Uzman Araştırmacı olarak profesyonel çalışma hayatına başlayan Mehmet Çakır, 2011 yılında Kurucu Ortağı olduğu BEAM Teknoloji A.Ş.’nin halen Genel Müdürlüğü’nü yürütmektedir. Özellikle Bilgi Teknolojileri ürün ve sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre formal değerlendirmeleri alanında çalışmalarını sürdüren Mehmet Çakır, bu alanda sahip olduğu 18 yıllık deneyimle ulusal ve uluslarası birçok konferansta konuşmacı olarak yer almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümünde Doktora Tez çalışmalarını sürdürmekte ve özellikle teknoloji ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren derneklere aktif olarak katkı sağlamaktadır.

Önceki TBD Ankara Şubesi “Her şey değişiyor : Dijital Dönüşüm” Semineri
Sonraki Türker GÜLÜM