Şube Tanıtım

Türkiye Bilişim Derneğinin Değerli Üyeleri,

Türkiye Bilişim Derneği, 22 Nisan 1971 tarihinde kurulmuş, Türkiye’nin Bilişim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşudur. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır. 6000’i aşkın üyesi ile mesleki bir örgüt olmasının yanısıra bilişim toplumunun oluşması yolundaki çalışmalarını da artan hızda sürdürmektedir.

Köklü bir gelenek ve geçmişe sahip bir dernek olarak, sayısı sürekli artan üyeleri ile duyulan gereksinim üzerine İstanbul ve Bursa şubeleri kurulmuştur.

1995 yılında TBD’nin bir çalışma grubu olarak kurulan BIM-Kulüp, 1997 yılında İstanbul Şubesi’nin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. 13 Ocak 2001 tarihli Genel Kurul’da akademisyen, özel sektör ve basın sektörünün temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu ve diğer gönüllü yöneticileri ile TBD-İstanbul Şubesi teslim aldığı bayrağı daha ileriye taşımaya gönül vermiştir.

Üretken ve saygın bir kurum olma misyonundaki şubemiz bilginin önem ve değerini vurgulayarak bilişim kültürünün yaygınlaşması için üzerine düşeni yapmaya ve bu konuda aktif rol almaya hazırdır, etkinliklerine giderek artan hız ve kalitede devam edecektir.

Yönetim Kurulu olarak bir yandan kurumsal kültür ve yapının devamını sağlarken diğer taraftan yeni bir enerji ve farklı bakış açılarının getirdiği yeni hedefler ve yeni çalışma grupları ile büyüyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Öncelikle derneğimizin geçen dönemde gerçekleştirdiği son derece başarılı etkinliklerin sürekliliğini hedefliyoruz.

Bu etkinlikler, dernek merkezimizde gerçekleştirilen sürekli seminerlerden, KADER ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Ev Hanımları Temel Bilgisayar ve Internet Eğitimi Projesi”ne, İstanbul Üniversitesi ile ortak bir etkinlik olarak düzenlenen “Uluslararası Gelecek için Öğrenmede Yenilikler: e-Öğrenme” Konferansından, Expo-Channel’da Kobiler için belli konuların uzmanları ile yapılan televizyon programlarına, İstanbul Barosu ve Kadir Has Üniversitesi ile birlikte düzenlenen “2. Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu’ndan, Anadolu’dan İstanbul’a getirilen bilişimci gençler için yapılan şirket gezileri, konser, bilişim platformu, bowling organizasyonu, İstanbul gezintileri, yat gezintisi, seminer organizasyonlarına kadar geniş bir dağılımda yer alıyor.

Bunların dışında önemli bir hedefimiz, derneğimizin bilişim sektörü içinde ulaştığı kişilerin sayısını ve sektör firmaları ile iletişimini arttırarak bir taraftan toplumsal faaliyetlerle toplumla kucaklaşırken, diğer taraftan sektörün ihtiyaçlarını yanıtlayan bir dernek olmayı başarmak olacak.

Müşterinin artan talepleri nedeni ile bütün dünyada kalite bilincinde artış söz konusu. Birçok ülkede, global pazarda rekabet gücünü sağlamak üzere, devlet tarafından endüstriyi ileriye götürecek bir stratejinin oluşturulması, şirketlerin kalite metod ve tekniklerine adaptasyonu ve üretkenlik için uluslararası standartların uygulanması konularında önemli çabalar var.

Global pazardaki başarı, kalite kültür bilinci, uluslarası standartlara uyum konusundaki performansı, yapılan eğitim yatırımları ve çok önemli olarak destek organizasyonları ile doğrudan ilişkili. Destek veren kuruluşların varlık ve sayısı çok önemli bir gösterge.

Bu noktada hem uluslararası standart, metodoloji ve yaklaşımların yaygınlaştırılması hem de ortaya konması gereken ulusal vizyon konusunda özellikle destekleyici olmayı hedefliyoruz.

TBD İstanbul Şubesi olarak;

 Sürekli gelişme anlayışı içinde hedeflerini hayata geçirmek üzere takım ruhu ve uyum içinde çalışabilen bir yönetim modeli oluşturmak,
 Katkıda bulunmak isteyen herkesin bilgi ve görüşüne değer veren katılımcı demokratik anlayışın uygulayıcısı olmak,
 Dernek iç dinamizmini harekete geçirerek, tüm faaliyetlerimizin sistematik, rasyonel ve etkin olmasını sağlamak,
 Başarılı olmak için paylaşarak büyümek ve katılımla ilerlemek,
 Bilim ve aklı rehber almak, atılımcı, saydam ve etik değerlerden taviz vermeyen bir dernek olmak,
 Üyeler arasında iletişim, etkileşim ve dayanışmayı artırmak,
Dernek olarak taraf olmayan, doğruların tartışıldığı platformlar oluşturmak,
Tüm tarafları ile Bilişim Sektörü’nü ortak amaçlar birliğinde bütünleştirmek ve özlenen ortamı sağlamak istiyoruz.

Bizlere verdiğiz onurlu görev ve büyük sorumluluğun bilincinde olarak sizlerin desteği ile hedeflerimizi başaracağımız inancındayız.