Şube Çalışma Grupları

AB PROJELERİ ÇALIŞMA GRUBU

TBD’nin kuruluş amacı olan  “Türkiye‘deki bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak” doğrultusunda katılımcı bir anlayışla; projeler oluşturulmasına, bu projelerin yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasında TBD Ankara Şubesine katkı ve yardım sağlamaktır.

KOBİLİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

Bilişim sektörünün bilgiye dayalı kalkınmasına ve katma değerli gelişimine katkı sağlamak amacıyla; üyelerimizin ve sektörün tüm paydaşlarının tecrübe ve bilgi birikimlerini bir araya getirerek bilişim toplumu stratejilerine yönelik politikalar geliştirmek ve bu politikalar aracılığı ile stratejilerin karar vericilere iletilmesini sağlamak üzere önerilerde bulunmaktır.

BİLİŞİMDE İNSAN KAYNAĞI

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU

Internetin yaygınlaşması ve uzaktan eğitim alanındaki gelişmeler eğitimde bilgisayar kullanmayı vazgeçilmez hale getirmiştir. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitiminde de bilgisayar destekli eğitimden yararlanılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde üniversite ve araştırma merkezlerinde engellilerin bilgisayar destekli eğitimi alanında yoğun çalışmalar yürütüldüğü görülmüştür. İşitme engelli bireyler konuşma yeteneğini kazanabilmektedirler. Konuşma yeteneğinin kazanılabilmesi için bireyin aynı dili konuşan bireylerle iletişim kurması gerekmektedir

TBD GENÇ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU

TBD Genç Çalışma Grubu’nun amacı; Türkiye’de bilişim disiplinlerinde okuyan ve bu alanlarda iş yapan gençlerin daha etkin bilgilerle bilişimde milli kalkınmaya ve bilime daha faydalı olmasını sağlamak, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler oluşturulması konularında farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturmaktır.

TBD KADIN VE BİLİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

TBD üyesi olan/olmayan tüm bilişim sektöründe çalışan tüm bilişimci kadınların çalışma hayatında yaşadıkları iş ve meslek sorunları, çalışma koşullarındaki olumsuzluklar, mesleki haklarının elde edilmesindeki yaşanılan haksızlıkların giderilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması konusunda gereken düzenlemelere aracı olup, girişimlerde bulunmak.

TBD BİLİŞİM KENTLERİ ÇALIŞMA GRUBU

TBD GİRİŞİMCİLİK İNOVASYON PLATFORMU