ARABULUCULUK VE KVKK KAPSAMI İLE İK SÜREÇ YÖNETİMİNDE YAZILIM DESTEĞİ

ARABULUCULUK VE KVKK KAPSAMI İLE İK SÜREÇ YÖNETİMİNDE YAZILIM DESTEĞİ

22 Kasım 2017,  Saat 10:00 – 17:30
TBD İstanbul Şubesi Eğitim Salonu/Kadıköy

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı ile İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin arabuluculuk kurumu yasal zorunluluk haline geldi. Arabuluculuk Sistemi ile İnsan Kaynakları Süreçlerinde veri arşivlenmesi ve  Sicil, Özlük, Bordro gibi zorunlu süreçler daha da hassasiyet kazandı. İş Mahkemeleri ya da Arabuluculuk Sisteminde İşten çıkış Süreçlerinde Yazılım Desteği, Yasal ve eksiksiz Bordro düzenleme, Özlük ve Sicil gibi İşverenler ve İK Profesyonellerini yakından ilgilendiren konuların  örneklerle desteklenecek kapsamlı bir Seminer amaçlanmaktadır. Eğitim devamında her ölçekteki işletmeleri yakından ilgilendiren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili İnsan Kaynakları Profesyonelleri ve İşverenler açısından kişisel veri tanımı, verinin işlenmesi ve korunması ile detayların anlatılacağı Seminerde İK Süreç Yönetiminde veri sorumlularının yasal zorunluluk gereği yaptığı bildirimlerin dijital ortamdaki yönetimi ve KVKK Kapsamı konusunda farkındalık ve önlemler almanıza yardımcı olacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

10.00-10.50 Hakan Akhan

 • Bordronun iş hukukundaki ispat gücü
 • Bordronun işçiye tebliğinin önemi
 • Fazla mesai
 • Senelik izin alacakları
 • İş Yargılamasında Bordro karşısında tanık delili

10.50-11.00 ara

11.00-12.00 Aybike Dilek Kardak

 • 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
 • İş Mahkemelerinin Görev ve Yetki Alanı
 • İş Mahkemelerinin Yargılama Usulü ve Kanun Yolları
 • SGK’ ya Başvuru Zorunluluğu
 • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün Yetkileri

12.00-12.10 ara

12.10-13.00 Aybike Dilek Kardak

 • Dava Şartı olarak Arabuluculuk
 • Arabuluculuk faaliyetinin Usulü ve Uzman Arabuluculuk
 • Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk
 • Zaman aşımı ve Hak Düşürücü Süreler
 • İşçi İşveren Uyuşmazlığında Arabuluculuk Rolü

13.00-14.00 Yemek

14.00-14.40 Caner Ersan

 • Hızlı Puantaj işlemleri- PDKS entegrasyonu
 • İzinlerin bordroya yansıtılması
 • İşe iade bordroları
 • Yasal formlar
 • Bordro karşılaştırma

14.40-14.50 ara

14.50-15.20 Caner Ersan

 • Özlük dosyasının önemi
 • İşe alımda iş akitleri
 • Yasal süreçlerin hatırlatılması
 • Personel uyarı işlemleri
 • İşten çıkartmalarda performansın etkisi
 • Çıkış işlemleri
 • Formlar

15.20-15.30 ara

15.30 -16.10 Ceyda Cimilli Akaydın

 • Kişisel veri nedir?
 • Türk Ceza Kanunu kapsamında kişisel veriler nelerdir ve ilgili hükümlerin ihlalinin cezası nedir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veriler nelerdir?
 • Kişisel veri kapsamına girmeyen unsurlar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunması için kurumlarda alınması gereken önlemler ve düzenlemeler
 • Teknolojik önlemlerin sınır ve boyutları
 • İdari önlemler
 • Daha önceden toplanmış olan verilere ilişkin yapılması gerekenler

16.10-16.20 ara

16.20-17:30 Ceyda Cimilli Akaydın

 • İnsan kaynakları açısından kişisel verilerin korunması
 • İş kanunu açısından tutulması zorunlu veriler ve bu bağlamda normlar hiyerarşisi
 • Çalışanların özel nitelikte kişisel verilerinin durumu
 • İş başvurusu yapanların ve stajyerlerin verileri
 • İşten ayrılanların kişisel verileri
 • Kaydedilen kişisel verilerin diğer şirketlerle/müşterilerle/danışmanlarla paylaşımı

 

KATILIM
Önceden kayıt olmak gerekmektedir. Program sonunda katılım sertifikası sunulmaktadır.
TBD İstanbul gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

TBD Üyesi (aidat borcu olmayan) katılım bedeli 150 TL
TBD Üyeleri dışında katılım bedeli 250 TL

Türkiye Bilişim Derneği Üyelik Başvurusu
Üyelik Başvuru Formu, fotoğraf, 120 TL Üyelik Bedeli

ÖDEMELER İÇİN HESAP BİLGİLERİ
Hesap Adı:
Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi
Türkiye İş Bankası Hasanpaşa Şubesi 1166 – 0343544
IBAN No: TR180006400000111660343544

BAŞVURU
Lütfen kayıt formunu doldurunuz.
Tel: 0216 337 70 41 e-posta: [email protected]
Adres: Caferağa Mahallesi  Gn. Asım Gündüz Caddesi (Bahariye Caddesi) Adliye Palas Apartmanı No:72 Kat:1 Daire:1 Kadıköy İstanbul

 

EĞİTMENLERİN ÖZGEÇMİŞİ

Av. Hakan AKHAN
1978 yılında doğuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olmuş, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ekonomi Hukuku üzerine ve Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Özel Hukuk üzerine yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. İstanbul Barosu üyesi olan Av. Hakan AKHAN; 2005 yılında Akhan Hukuk & Danışmanlık’ı kurmuştur. Akhan Hukuk & Danışmanlık çatısı altında İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Şirketler Hukuku ve şirketlerin yeniden yapılandırılması, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku ve Borçlar Hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Av. Aybike Dilek KARDAK
Arabulucu Uzlaştırmacı Avukat
1979 doğumlu eğitimcimiz İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olup iş hayatına 2004 yılında serbest avukat olarak başlamıştır. 2007 yılında Uzlaştırmacı, 2016 yılında Arabulucu olmuştur. Halen hem serbest avukatlık yapmakta olup hem Adalet Bakanlığı İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde İstanbul Barosu’na bağlı olarak Uzlaştırmacı ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı olarak Arabulucu olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar İstanbul Barosu’nun Kalite Koordinasyon Başkan Yardımcılığı, CMK Kadıköy Bölge Temsilciliği, Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi, Avukat Hakları Merkezi üyeliklerinde bulunan eğitimcimiz aynı zamanda halen İstanbul Barosu’nun Türkiye Barolar Birliği Delegesidir. Hukuk Okur Yazarlığı projesi kapsamında Şişli, Maltepe ve Yalova Belediyeleri tarafından 2014 yılında basılarak yayımlanmış olan ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla bu belediyelerde ücretsiz dağıtılan, bir meslektaşı ile beraber hazırladığı ‘’Şiddete Sessiz Kalma’ adında kitapçığı mevcuttur. Bugüne kadar çeşitli konularda konuşmacı olarak panellerde hukuki bilgi vermiş olan eğitimcimiz halen Serbest Avukat, Arabulucu ve Uzlaştırmacı olarak kariyerine devam etmektedir.

Caner ERSAN
POLDY İnsan Kaynakları Yazılım A.Ş. İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi
1976 doğumlu Eğitimcimiz İktisat Bölümü mezunu olup iş hayatına 1998 yılında Yazılım Destek Uzmanı olarak başlamıştır. İnsan Kaynakları Yazılım Danışmanı olarak çalışan 19 yıllık süreçte ilaç sanayinden, uçak servisine, madencilikten, deniz nakliyesine, otelcilikten ağır sanayi işletmelerine, teknolojiden medya şirketlerine kadar birçok firmanın insan kaynakları süreçleri için geliştirilen yazılımların kurulumunda görev aldı. İnsan Kaynakları Yazılım Danışmanlığı ve bordrolama eğitimleri konularında ilgili danışmanlık hizmetleri ve İnsan Kaynakları konusunda çeşitli kuruluşlarda seminerler vermekle birlikte POLDY İnsan Kaynakları Yazılım A.Ş’ de Proje Yöneticisi olarak profesyonel kariyerine de devam ediyor.

Hülya MEYDAN
POLDY İnsan Kaynakları Yazılım A.Ş. Eğitim ve Destek Yöneticisi
İşletme Mezunu olan Eğitmenimiz kariyerine özel sektörde Muhasebe Yöneticisi olarak başlamıştır. Çeşitli firmalarda Eğitim Yöneticisi pozisyonlarından sonra 21 yıldır POLDY İnsan Kaynakları Yazılım A.Ş’ de sektörün öncü markalarında yürütülen projelerde Eğitim ve Destek Yöneticisi olarak kariyerine devam etmektedir. İnsan Kaynakları Süreçlerinde özellikle Bordro ve Yasal Mevzuatlarla ilgili alanlarda yapılan projelerdeki çoklu deneyimiyle çeşitli Kurumlarda seminer ve eğitim vermektedir.

Av. Ceyda AKAYDIN
Ceyda Akaydın orta Öğretimini Çanakkale Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, İnternet Ortamında telif Hakları konulu tezli yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında bayilik sözleşmeleri konusunda doktora tezi Çalışmalarını sürdürmektedir. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Akaydın, bu görevinden 2008 yılında ayrıldı. Halen İstanbul Barosu’na bağlı olarak Akaydın Hukuk Bürosu’nda serbest avukatlık yapmakta, Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve özel sektöre hukuk eğitimleri vermektedir. İstanbul Barosu Bilişim Merkezi kurucu üyesi, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnternet Kurulu Alan Adları (DNS) Çalışma grubu üyesi olan Akaydın evli ve bir çocuk annesidir.

Previous Dijital Türkiye Hedefi - KAYSERİ ANADOLU HABER
Next Saygı ve Özlemle Anıyoruz...